utorok 3. mája 2016

Preložený článok "Sociálny duch a socialistická povera"

V ďalšom z preložených pôvodných Steinerových článkov k téme sociálnej trojčlennosti (Sociálny duch a socialistická povera) sa autor znovu vracia k problematike pracovnej motivácie. Hovorí o jednej z typických predstáv socialisticky zmýšľajúcich ľudí: totiž, že stačí, aby sa vlastníctvo výrobných prostriedkov stalo spoločné a aby sa zrovnoprávnili jednotlivé sociálne triedy a všetko ostatné sa tým dá do poriadku - čiže aj motivácia k prác sa tým sama od seba zmení na nezištné úsilie pre blaho spoločnosti. Túto predstavu označuje ako poveru, pretože reálny život ju nepotvrdzuje.

Táto povera pretrvala až do súčasnosti. Mnohí zástancovia priamej demokracie sú zároveň zástancami nepodmieneného základného príjmu, pretože predpokladajú, že demokratické zrovnoprávnenie musí priniesť ochotu ľudí pracovať pre spoločnosť namiesto pre seba.

K tomu by som rád dal do pozornosti ďalšie dva súvisiace texty:

  1. Nový výrobný spôsob v socialistickom Československu (článok zo série Hľadanie sociálnych riešení?)
  2. Pravdu treba stále opakovať

Treba si tieto skutočnosti stále pripomínať, lebo uvedená povera má svoju účinnú hypnotickú silu aj po dlhých desaťročiach, kedy sme mali možnosť vidieť, ako bola popretá samotnou realitou života.

sobota 30. januára 2016

Načo je v škole známkovanie?

V tomto článku sa píše o osobnostiach, ktoré napriek zlým známkam v škole boli v živote úspešné, a že teda známky v škole nie sú tým, čo rozhoduje o schopnostiach, úspechu, uplatnení sa, šťastí atď. Rodičia detí, ktoré nemajú "dobré známky", také argumenty asi počúvajú každoročne. Záhadou je, prečo len málokomu napadne, že načo vlastne tie známky potom máme? Pretože kvalitu pripravenosti na život známky nevyjadrujú, učitelia nie sú podľa nich platení (chcelo by sa povedať: vďaka bohu), školy nedostávajú podľa nich príspevky, akurát občas niekoho možno vďaka nim prijmú na strednú či vysokú školu bez prijímacích skúšok. Stačí nám to?

nedeľa 24. januára 2016

Nový článok - Rudolf Steiner: Socialistická duševná slepota

V článku "Socialistická duševná slepota" Steiner poukazuje na nevyhnutnosť zapojiť pri budovaní spoločnosti aj pravú psychológiu. Bez poznania ľudskej duše, ľudskej psychiky, nie je možné budovať spoločnosť tak, aby mohla fungovať harmonicky. Ak sa to nezohľadňuje, dochádza k opakovaných nepokojom a "sociálnym výbuchom", pretože spoločenská forma je v rozpore s podvedomými (a častokrát aj vedomými) podnetmi ľudí.

pondelok 11. januára 2016

Nový članok: Schopnosť pracovať, ochota pracovať a trojčlenný sociálny organizmus

V preklade ďalšieho článku R. Steinera "Schopnosť pracovať, ochota pracovať a trojčlenný sociálny organizmus" hovorí o téme zisku, ktorou sa zaoberal opakovane (viď napríklad aj tu: "Hospodársky zisk a duch času"), pretože považoval za veľmi dôležité, aby ľudstvo našlo riešenie na tento problém.

V súčasnosti sa objavujú rôzne snaženia a iniciatívy, ktoré také riešenie hľadajú. V rámci nich mnohí veľmi vynaliezavo a s veľkým nadšením vynakladajú úsilie, aby sa podarilo presadiť aj iný prístup k ekonomike, ako len ten ziskovo-egoistický. Pravdepodobne skôr či neskôr niektorí z nich prídu na to - v to pevne verím - že bez zmeny výchovy a vzdelávacieho systému je také niečo sotva možné.

sobota 9. januára 2016

Je treba hovoriť o nutnosti zmien v slovenskom školskom systéme

Odporúčam do pozornosti tento rozhovor o nutnosti zmien v slovenskom školskom systéme so Saskiou Repčíkovou, prezidentkou Asociácie súkromných škôl a školských zariadení. Pre toho, kto sa možno doteraz nezaoberal stavom školstva na Slovensku, môžu znieť šokujúco tieto vyjadrenia znieť:

Cieľom je upozorniť na kritický stav v školstve, ktoré sa dostalo do bodu, že ak sa neudeje žiadna zmena, v spoločnosti sa bude dramaticky prehlbovať nezamestnanosť a rásť kriminalita. Už teraz máme štvrtinu mladých ľudí v najohrozenejšej skupine – nepracujú, neštudujú ani sa nerekvalifikujú a toto množstvo sa nízkou úrovňou vzdelanosti bude zväčšovať. Aj keď je veľa učiteľov a škôl s vynikajúcimi výsledkami, ako celok školstvo u nás nefunguje.

Máme tretinu pätnásťročných mladých ľudí z verejných škôl, ktorí sú v medzinárodnom testovaní PISA len na prvej zo šiestich úrovní čitateľskej a matematickej gramotnosti. To znamená, že ako dospelí nebudú rozumieť napríklad praktickým financiám, úverovým podmienkam, nebudú chápať cudzie výrazy a svoje záväzky v zmluvách.

Od roku 1989 mala každá vláda v programe školstvo ako prioritu a možno aj s dobrým úmyslom, ale výsledky vypovedajú o inom. Školstvo nemá stratégiu, nevieme sa zhodnúť na tom, aké školy chceme mať.

Učiteľov štát nadlho zablokoval voči akýmkoľvek reformám. Legislatívne zmeny, ktoré prišli potom, úplne popreli zmysel školského zákona. Dali nové kompetencie napríklad samosprávam, ktoré vniesli do školstva nesystémové prvky.

Avšak v skutočnosti to nie je nič nové (pani Repčíková to ani netvrdí) . Situácia je zlá celé desaťročia a v posledných rokoch sa zhoršuje rýchlym tempom. V každom prípade je veľmi dôležité o tom hovoriť a preto tento článok musí potešiť niekoho, kto si úprimne praje zlepšenie stavu nášho školstva.

K tejto téme viď aj texty:pondelok 28. decembra 2015

Nový článok Rudolfa Steinera: Čo je potrebné

Bol pridaný ďalší text v rámci série prekladov článkov z GA 24 (Uskutočnenie idey sociálnej trojčlennosti). V článku "Čo je potrebné" Steiner poukazuje na to, že podnety k práce, ktoré sú založené na akumulácii kapitálu alebo maximalizácii pracovnej mzdy, sú zastaralé a je potrebné nahradiť ich novými podnetmi, ktoré prináša práve sociálna trojčlennosť.