pondelok 28. decembra 2015

Nový článok Rudolfa Steinera: Čo je potrebné

Bol pridaný ďalší text v rámci série prekladov článkov z GA 24 (Uskutočnenie idey sociálnej trojčlennosti). V článku "Čo je potrebné" Steiner poukazuje na to, že podnety k práce, ktoré sú založené na akumulácii kapitálu alebo maximalizácii pracovnej mzdy, sú zastaralé a je potrebné nahradiť ich novými podnetmi, ktoré prináša práve sociálna trojčlennosť.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára