pondelok 29. júna 2015

Článok Rudolfa Steinera: Korene sociálneho života

Pre správne porozumenie sociálnemu aspektu spoločnosti je najskôr potrebné si aktívne vyškoliť myslenie určitým spôsobom, o ktorom Rudolf Steiner hovorí vo svojom článku:

Korene sociálneho života

Súčasnosť si žiada toto myslenie na každom kroku, ale je len málo tých, ktorí sa odhodlali ho podstúpiť. Tí, ktorí sa o to pokúsili v minulosti, a aj tí, ktorí sa o to snažia dnes - tí všetci vedia, že to je namáhavý a náročný proces trvajúci roky. Vlastne sa sotva dá povedať, že tento proces niekedy skončí, pretože také myslenie je treba neustále treba oživovať, aby neustrnulo a neupadlo späť do zmäteného a nejasného uvažovania zmietaného predsudkami a vášňami.

Potrebujeme toto aktívne vyškolené myslenie. Stupňujúci sa spoločenský chaos od v základoch sa otriasajúcej európskej ekonomiky, cez bezradnosť voči závažným otázkam vyplývajúcim z imigrácie, vojenských konfliktov a terorizmu, až dlhodobo žalostnú úroveň školstva - to všetko nás urgentne vyzýva, aby sme v zmysle tohto myšlienkového školenia intenzívne pracovali. 

piatok 12. júna 2015

Oddelenie školy od štátu

Posledné obdobie prinieslo niekoľko udalostí, ktoré môžu potešiť toho, kto sa zaujíma o vývoj v školstve a kto si praje, aby výchova a vzdelávanie skutočne uvádzali deti zdravým spôsobom do života tejto spoločnosti.

Veľkého ocenenia je hodná skutočnosť, že sa konečne nebojíme položiť aj nepríjemnú, ale veľmi vážnu otázku: Ohrozuje školstvo budúcnosť Slovenska? Také niečo vždy vyvolá nádej na zmenu, pretože priznať si, že niečo nie je v poriadku, je zaiste základom toho, aby sme mohli hľadať spôsob, ako to zlepšiť. Táto otázka zaznela v rámci projektu "Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania na Slovensku" - kampane, ktorej úlohou je otvoriť širokú verejnú diskusiu o tom, čo a ako by sa mohlo v školstve zmeniť. Samozrejme, ešte je priskoro robiť si úsudok o reálnom účinku, ktorý to môže mať, ale keď sa už niečo také začína, rád by som trochu prispel k tejto diskusii prekladom textu, v ktorom Rudolf Steiner sformuloval argumenty pre potrebu oddelenia školy od štátu a ekonomiky.

Slobodná škola a trojčlennosť

Na jeseň (zmena: kniha výjde vo februári 2016) je plánované vydanie publikácie "Princíp slobody a slobodná škola" (nemecký orginál v PDF tu: Was ist eine "freie" Schule?). Čitateľ sa v nej sa môže dozvedieť niečo o tom, že slobodná škola nie je len o pedagogickej stránke veci, ale je potrebné splniť oveľa viac podmienok na to, aby škola bola "slobodnou" inštitúciou v pravom zmysle slova.