utorok 3. mája 2016

Preložený článok "Sociálny duch a socialistická povera"

V ďalšom z preložených pôvodných Steinerových článkov k téme sociálnej trojčlennosti (Sociálny duch a socialistická povera) sa autor znovu vracia k problematike pracovnej motivácie. Hovorí o jednej z typických predstáv socialisticky zmýšľajúcich ľudí: totiž, že stačí, aby sa vlastníctvo výrobných prostriedkov stalo spoločné a aby sa zrovnoprávnili jednotlivé sociálne triedy a všetko ostatné sa tým dá do poriadku - čiže aj motivácia k prác sa tým sama od seba zmení na nezištné úsilie pre blaho spoločnosti. Túto predstavu označuje ako poveru, pretože reálny život ju nepotvrdzuje.

Táto povera pretrvala až do súčasnosti. Mnohí zástancovia priamej demokracie sú zároveň zástancami nepodmieneného základného príjmu, pretože predpokladajú, že demokratické zrovnoprávnenie musí priniesť ochotu ľudí pracovať pre spoločnosť namiesto pre seba.

K tomu by som rád dal do pozornosti ďalšie dva súvisiace texty:

  1. Nový výrobný spôsob v socialistickom Československu (článok zo série Hľadanie sociálnych riešení?)
  2. Pravdu treba stále opakovať

Treba si tieto skutočnosti stále pripomínať, lebo uvedená povera má svoju účinnú hypnotickú silu aj po dlhých desaťročiach, kedy sme mali možnosť vidieť, ako bola popretá samotnou realitou života.