nedeľa 30. novembra 2014

Článok Rudolfa Steinera "Trojčlennosť a intelektuáli"

V článku z apríla 1920 píše Rudolf Steiner o potrebe zmeny myslenia v intelektuálnych a vedeckých kruhoch. Namiesto analytického myslenia, ktoré kladie dôraz na špecializáciu a spôsobuje tak odtrhnutie od reálneho života, považuje za potrebné myslenie schopné prepájať poznanie z jednotlivých životných oblastí.

Dnes, po viac ako deväťdesiatich rokoch, sa už postupne začína chápať, čo tým bolo myslené: objavuje sa dopyt po integrálnom či holistickom poznaní, resp. po interdisciplinárnom prístupe vo vede. Snáď nám to dáva nádej, že spoločnosť v budúcnosti konečne dospeje k potrebnému poznaniu, pomocou ktorého budeme schopní správnym spôsobom usmerňovať dianie v spoločenskej realite a nie sa len nechať unášať neriadeným vývojom spôsobujúcim chaos, ako to bolo v minulosti, a v prevažnej miere aj stále je.

Tu je odkaz na článok:

Trojčlennosť a intelektuáli

pondelok 17. novembra 2014

Článok: Trojčlennosť a odpolitizovanie politiky

Pri príležitosti dnešného 25. výročia Nežnej revolúcie ponúkam krátke zamyslenie sa jedným faktorom novembrových udalostí, ktorý sa nazýva úsilie o "nepolitickú politiku". Vtedy tento pojem výrazne rezonoval v zástupoch občanov túžiacich po zmene spoločenského smerovania. Očakávalo sa, že politika nadobudne iný charakter, ktorý bude viac zodpovedať vtedajším predstavám o demokratickejšej a ľudsky dôstojnejšej spoločnosti.

V súčasnosti sa akoby v ozvene objavuje podobné volanie po nezávislej či apolitickej politike. Je to aj teraz vyjadrenie túžby po zmene alebo niečo iné? A ako tento pojem súvisí so sociálnou trojčlennosťou a s úsilím o jej realizáciu?

Úsilie o sociálnu trojčlennosť a odpolitizovanie politiky

sobota 1. novembra 2014

Článok o teórii štvorčlennosti

V krátkom článku nájdete zamyslenie sa nad tzv. teóriou štvorčlennosti , ktorá by sa na prvý pohľad mohla javiť ako niečo, čo je v súlade s ideou sociálnej trojčlennosti.

Štvorčlennosť Johannesa Heinrichsa a sociálna trojčlennosť