utorok 20. januára 2015

Experimentále overovanie waldorfskej pedagogiky na Slovensku sa skončilo pozitívne!

Včera oznámila na svojej webovej stráne Súkromná základná škola waldorfská (SZŠW) na Vihorlatskej ulici v Bratislave, že Ministerstvo školstva odsúhlasilo ukončenie experimentálneho overovania "Projektu organizácie, foriem a obsahu výchovy a vzdelávania na škole waldorfského typu", ktoré trvalo 13 rokov. Výsledok je, že školský vzdelávací program SZŠW je overeným alternatívnym programom. Smie sa uplatňovať len na SZŠW, Vihorlatská 10 a na elokovanom pracovisku na Polárnej ul. v Košiciach. Je možné zakladať elokované triedy, čo do istej miery poskytuje príležitosť na ďalšie rozširovanie.

Otázne zostáva, ako to bude so zakladaním úplne nových waldorfských škôl, ale zatiaľ sa zdá, že každá nová škola by musela so svojim vzdelávacím programom prejsť samostatným experimentálnym overovaním - ak vôbec bude umožnené jej založenie.

piatok 9. januára 2015

Článok Rudolfa Steinera "Politika štátu a politika ľudstva"

Článok Politika štátu a politika ľudstva, aj keď bol napísaný v novembri 1920, bol prvý krát v nemčine zverejnený až v roku 1926 v zborníku esejí, ktoré vydal Roman Boos pod názvom „Michael proti Michelovi. Katarzia nemectva 1914-1925“. Okrem pohľadu na vtedajší stav európskej spoločnosti a prevládajúceho myslenia sa v ňom objavuje aj výrok, ktorý možno považovať za prorocký. Išlo o varovanie, že ak sa nezmení celkový charakter spoločnosti, najmä povaha štátu a politiky, tak porážka boľševizmu, ktorý vtedy ohrozoval Európu, neodstráni vážne spoločenské hrozby:

Európa si vydýchla, lebo sa boľševizmu nepodarilo premôcť Poľsko. A mnohí ďalší by spokojnejšie dýchali, keby zažili «víťazstvo» tej či onej moci nad boľševizmom v Rusku. Tí, ktorí tak rozmýšľajú, nechápu, že ak by pokračovali v starom zmysle «štátnej politiky», potom by uvideli, ako by v nie veľmi vzdialenom čase povstal zo zanikajúceho boľševizmu nejaký iný strašný útvar, ale nejaký taký, ktorý by k nim bol oveľa bližšie ako ruský boľševizmus.

V dvadsiatych rokoch 20. storočia sa podarilo v Nemecku zastaviť nástup boľševizmu, následkom však bolo, že sa k moci skutočne dostal „iný strašný útvar, ktorý bol oveľa bližšie ako ruský boľševizmus“, totiž nacizmus.

Vzhľadom na súčasné dianie na Ukrajine, na Balkáne či v Grécku (ale napr. aj aktuálne krvavé udalosti v Paríži) snáď len málokto pochybuje o tom, že nejaký nový strašný útvar môže znovu vyrásť v Európe, ktorá je momentálne bezradná voči týmto hrozbám.