pondelok 29. septembra 2014

Článok Rudolfa Steinera "Nezamestnanosť" z roku 1921

Úryvok z prekladu:

Nezamestnanosť! Ľudia nemôžu nájsť prácu! Ale ona tu predsa musí byť. Pretože sú tu ľudia. Práca, ktorá nemohla byť vykonaná kvôli nezamestnanosti, nemôže byť v zdravom sociálnom organizme prebytočná, ale musí niekde chýbať.

Čítajte viac v článku "Nezamestnanosť" a tiež v komentári prekladateľa "Sto rokov politického snívania (1914 - 2014)" o aktuálnych súvislostiach týchto myšlienok.

nedeľa 7. septembra 2014

Nová verzia webu Trojclennost.org

Dnes bola spustená do prevádzky nová verzia slovenskej webovej stránky Trojclennost.org. K dispozícii je okrem prehľadnejšieho členenia textového obsahu aj niekoľko nových funkcií: možnosť registrovať sa pre odber newsletteru (bezplatný spravodaj o sociálnej trojčlennosti 4x do roka), vyhľadávanie v rámci webovej stránky cez Google, kontaktný formulár a zobrazenie vhodné aj pre smartfóny a tablety.

V budúcnosti plánujeme sprístupniť objednávanie študijných brožúr vydávaných Inštitútom sociálnej trojčlennosti - budú preložené do slovenčiny a češtiny. Pripravujeme tiež vlastné publikácie k téme sociálnej trojčlennosti (o tom niekedy neskôr).

Ak by niekto chcel poskytnúť konštruktívnu spätnú väzbu, bude vítaná. Môže tak urobiť v príspevkoch na tomto blogu alebo e-mailom či prostredníctvom kontaktného formulára.

pondelok 1. septembra 2014

Deň ústavy je dňom otázok

Dnes je Deň ústavy - deň, kedy by sa mohol každý občan našej krajiny aspoň krátko zamyslieť nad tým, ako by vlastne mal vyzerať tento štát:

  • Vo čom by mal spočívať jeho účel?
  • Aké môžu a smú byť jeho právomoci?
  • Čo všetko by mal, alebo naopak, nemal riadiť a kontrolovať?
  • Aké prostriedky smie použiť na realizáciu svojho účelu?

To sú otázky, ktoré sa týkajú každého z nás, a naša odpoveď na ne hovorí o tom, aká je u nás úroveň demokratického vedomia. V krajine, kde si občania tieto odpovede nevedia jasne sformulovať, musí vládnuť čiastočný či úplný chaos.

V najbližších dňoch bude spustená nová verzia webovej stránky trojclennost.org. Prostredníctvom nej, a aj prostredníctvom ďalších aktivít, by som rád prispel k vyjasneniu vyššie uvedených otázok ako aj ďalších problémov, ktoré trápia našu spoločnosť.