piatok 12. decembra 2014

Článok Rudolfa Steinera "Túžba doby po myšlienkach"

Vždy, keď sa v spoločnosti stupňuje chaos a viazne jej každodenný chod, kladú si ľudia otázku, čo je potrebné ako prvé spraviť, aby sa situácia zlepšila. Opakovane sa objavujú nápady, že treba zaviesť také či onaké opatrenie, napríklad, odhlasovať nejaké zákony, vyplácať nové sociálne dávky alebo, naopak, zredukovať tie existujúce, vytvoriť pracovné miesta, podporiť nejako podnikanie a podobne. Pri diskusiách o týchto opatreniach obvykle len málokoho napadne, či je vôbec správne uvažovať spôsobom "čo robiť?" bez toho, aby sa človek pokúsil zmeniť myslenie.
V článku Túžba doby po myšlienkach Rudolf Steiner práve na tento problém poukazuje: nemôžeme vytvoriť nič nové bez nových myšlienok. Čokoľvek niekto robí podľa starého zmýšľania bude vždy len ničením, aj keď by sľubované vízie boli akokoľvek optimistické. Niečo nové tvorí človek len vtedy, ak sa najskôr bude namáhať prísť na nové myšlienky.

Aktuálne napríklad môžeme čítať o prejave nemeckého ministra zahraničných vecí, v ktorom vyzýva čelných predstaviteľov nemeckého priemyslu, aby pomohli politikom urobiť z Nemecka imperiálnu veľmoc. Požaduje návrat k aktívnejšej a agresívnejšej zahraničnej politike, nepriamo aj k silnejšiemu prepojeniu ekonomiky a politiky. Ako vidno, poprední predstavitelia európskych krajín reagujú na krízovú situáciu posledných rokov obvykle opakovaním starých myšlienkových schém. Odlišujú sa navzájom len tým, či si vyberú schému zo vzdialenejšej alebo z menej vzdialenej minulosti. Dá sa povedať, že namiesto reálnych myšlienok je tu prítomné len myšlienkové vákuum. Kto pozorne sleduje tento vývoj musí v tom všetkom vidieť veľké varovanie. Ak nedokážeme ako ľudské spoločenstvo získať nové tvorivé myšlienky, potom môže prísť skutočne len tá druhá možnosť: ničenie.

Situácia sa však mení každý deň a stále existuje nádej, že sa podarí nájsť konštruktívny smer. Mnohí dnes naozaj túžia po inom spôsobe života, ktorý by bol rýdzejší, pravdivejší a preniknutý skutočnou ľudskosťou. Dobrá vôľa by sa teda snáď našla. A tie myšlienky? Sme im dostatočne otvorení a pripravení vynaložiť námahu pochopiť niečo nové? Alebo zase iba chceme, aby sa veci zmenili bez našej vlastnej zmeny?nedeľa 30. novembra 2014

Článok Rudolfa Steinera "Trojčlennosť a intelektuáli"

V článku z apríla 1920 píše Rudolf Steiner o potrebe zmeny myslenia v intelektuálnych a vedeckých kruhoch. Namiesto analytického myslenia, ktoré kladie dôraz na špecializáciu a spôsobuje tak odtrhnutie od reálneho života, považuje za potrebné myslenie schopné prepájať poznanie z jednotlivých životných oblastí.

Dnes, po viac ako deväťdesiatich rokoch, sa už postupne začína chápať, čo tým bolo myslené: objavuje sa dopyt po integrálnom či holistickom poznaní, resp. po interdisciplinárnom prístupe vo vede. Snáď nám to dáva nádej, že spoločnosť v budúcnosti konečne dospeje k potrebnému poznaniu, pomocou ktorého budeme schopní správnym spôsobom usmerňovať dianie v spoločenskej realite a nie sa len nechať unášať neriadeným vývojom spôsobujúcim chaos, ako to bolo v minulosti, a v prevažnej miere aj stále je.

Tu je odkaz na článok:

Trojčlennosť a intelektuáli

pondelok 17. novembra 2014

Článok: Trojčlennosť a odpolitizovanie politiky

Pri príležitosti dnešného 25. výročia Nežnej revolúcie ponúkam krátke zamyslenie sa jedným faktorom novembrových udalostí, ktorý sa nazýva úsilie o "nepolitickú politiku". Vtedy tento pojem výrazne rezonoval v zástupoch občanov túžiacich po zmene spoločenského smerovania. Očakávalo sa, že politika nadobudne iný charakter, ktorý bude viac zodpovedať vtedajším predstavám o demokratickejšej a ľudsky dôstojnejšej spoločnosti.

V súčasnosti sa akoby v ozvene objavuje podobné volanie po nezávislej či apolitickej politike. Je to aj teraz vyjadrenie túžby po zmene alebo niečo iné? A ako tento pojem súvisí so sociálnou trojčlennosťou a s úsilím o jej realizáciu?

Úsilie o sociálnu trojčlennosť a odpolitizovanie politiky

sobota 1. novembra 2014

Článok o teórii štvorčlennosti

V krátkom článku nájdete zamyslenie sa nad tzv. teóriou štvorčlennosti , ktorá by sa na prvý pohľad mohla javiť ako niečo, čo je v súlade s ideou sociálnej trojčlennosti.

Štvorčlennosť Johannesa Heinrichsa a sociálna trojčlennosť

nedeľa 12. októbra 2014

Článok o škodlivosti dvojčlennosti a hrozbe anarchokapitalizmu

Aj keď zástancovia sociálnej trojčlennosti poukazujú na nedostatky súčasného jednotného štátu a jeho aktivít, nesmú zabúdať na to, že takzvaná dvojčlennosť, teda jednostranné osamostatnenie ekonomickej oblasti od štátu bez osamostatnenia oblasti kultúrno-duchovnej, je oveľa horšou možnosťou ako súčasný stav.

Viac o tom v článku:

Škodlivosť dvojčlennosti a hrozba anarchokapitalizmu


pondelok 29. septembra 2014

Článok Rudolfa Steinera "Nezamestnanosť" z roku 1921

Úryvok z prekladu:

Nezamestnanosť! Ľudia nemôžu nájsť prácu! Ale ona tu predsa musí byť. Pretože sú tu ľudia. Práca, ktorá nemohla byť vykonaná kvôli nezamestnanosti, nemôže byť v zdravom sociálnom organizme prebytočná, ale musí niekde chýbať.

Čítajte viac v článku "Nezamestnanosť" a tiež v komentári prekladateľa "Sto rokov politického snívania (1914 - 2014)" o aktuálnych súvislostiach týchto myšlienok.

nedeľa 7. septembra 2014

Nová verzia webu Trojclennost.org

Dnes bola spustená do prevádzky nová verzia slovenskej webovej stránky Trojclennost.org. K dispozícii je okrem prehľadnejšieho členenia textového obsahu aj niekoľko nových funkcií: možnosť registrovať sa pre odber newsletteru (bezplatný spravodaj o sociálnej trojčlennosti 4x do roka), vyhľadávanie v rámci webovej stránky cez Google, kontaktný formulár a zobrazenie vhodné aj pre smartfóny a tablety.

V budúcnosti plánujeme sprístupniť objednávanie študijných brožúr vydávaných Inštitútom sociálnej trojčlennosti - budú preložené do slovenčiny a češtiny. Pripravujeme tiež vlastné publikácie k téme sociálnej trojčlennosti (o tom niekedy neskôr).

Ak by niekto chcel poskytnúť konštruktívnu spätnú väzbu, bude vítaná. Môže tak urobiť v príspevkoch na tomto blogu alebo e-mailom či prostredníctvom kontaktného formulára.

pondelok 1. septembra 2014

Deň ústavy je dňom otázok

Dnes je Deň ústavy - deň, kedy by sa mohol každý občan našej krajiny aspoň krátko zamyslieť nad tým, ako by vlastne mal vyzerať tento štát:

  • Vo čom by mal spočívať jeho účel?
  • Aké môžu a smú byť jeho právomoci?
  • Čo všetko by mal, alebo naopak, nemal riadiť a kontrolovať?
  • Aké prostriedky smie použiť na realizáciu svojho účelu?

To sú otázky, ktoré sa týkajú každého z nás, a naša odpoveď na ne hovorí o tom, aká je u nás úroveň demokratického vedomia. V krajine, kde si občania tieto odpovede nevedia jasne sformulovať, musí vládnuť čiastočný či úplný chaos.

V najbližších dňoch bude spustená nová verzia webovej stránky trojclennost.org. Prostredníctvom nej, a aj prostredníctvom ďalších aktivít, by som rád prispel k vyjasneniu vyššie uvedených otázok ako aj ďalších problémov, ktoré trápia našu spoločnosť.