nedeľa 30. novembra 2014

Článok Rudolfa Steinera "Trojčlennosť a intelektuáli"

V článku z apríla 1920 píše Rudolf Steiner o potrebe zmeny myslenia v intelektuálnych a vedeckých kruhoch. Namiesto analytického myslenia, ktoré kladie dôraz na špecializáciu a spôsobuje tak odtrhnutie od reálneho života, považuje za potrebné myslenie schopné prepájať poznanie z jednotlivých životných oblastí.

Dnes, po viac ako deväťdesiatich rokoch, sa už postupne začína chápať, čo tým bolo myslené: objavuje sa dopyt po integrálnom či holistickom poznaní, resp. po interdisciplinárnom prístupe vo vede. Snáď nám to dáva nádej, že spoločnosť v budúcnosti konečne dospeje k potrebnému poznaniu, pomocou ktorého budeme schopní správnym spôsobom usmerňovať dianie v spoločenskej realite a nie sa len nechať unášať neriadeným vývojom spôsobujúcim chaos, ako to bolo v minulosti, a v prevažnej miere aj stále je.

Tu je odkaz na článok:

Trojčlennosť a intelektuáli

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára