piatok 21. augusta 2015

Rudolf Steiner: Pestovanie ducha a hospodársky život

V preklade článku z októbra roku 1919 "Pestovanie ducha a hospodársky život" poukazuje Rudolf Steiner na bežne rozšírenú ilúziu, že údajne stačí sociálne usporiadať spoločenské inštitúcie a zariadenia, a tým sa stane ľudské spolužitie harmonickejším a lepším.

Uvedené platí to v mnohých ohľadoch ešte aj pre súčasnosť, veď napríklad onen pochabý nápad so základným príjmom (ZP), ktorý sa v týchto dňoch objavil v slovenských médiách nie je ničím iným ako takouto ilúziou: "Základný príjem tvorí materiálny základ, ktorý každému umožňuje prežiť svoj život kvalitnejšie", píše sa v článku, ktorý sa objavil v rovnakom znení najskôr na Etrende, potom na SME. Inak povedané, zariaďme, aby ľuďom chodili každý mesiac peniaze na účet a život bude vraj lepší.

S touto témou súvisí napríklad aj iný Steinerov text, ktorý bol preložený asi pred dvoma rokmi: Idey a chlieb. V jeho závere stojí:

Pomôcť môže len náhľad, že nedostatku chleba predchádzal nedostatok ideí, to druhé uvedené je pôvodnou príčinou prvého. Cesta, ktorou sme šli, bola: nedostatok ideí, nedostatok chleba. Cesta, ktorou musíme ísť: v ideách nájsť vôľu k usmerňovaniu práce. Týmto spôsobom bude vytvorený chlieb.

Pod chlebom si možno predstaviť práve onen materiálny základ života spomenutý v článku o ZP. Vytvoreniu materiálneho základu musí predchádzať osvojenie si nových ideí. A kto si dokáže osvojiť nový pohľad na spoločnosť a jej ekonomickú sféru, ten pochopí akou ilúziou ZP je.

K téme ZP viď aj tu:
http://www.trojclennost.org/texty/diskusie-polemiky

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára