nedeľa 31. mája 2015

Samovoľné odčleňovanie ekonomickej sféry

Tretia časť série o tom, v čom spočíva aktuálnosť idey sociálnej trojčlennosti. Hovorí sa v nej o tendenciách samovoľného odčleňovania ekonomickej sféry od sedemdesiatych rokov 20. storočia a dôsledkoch, ktoré to bude mať, ak toto odčleňovanie nezačneme vedome usmerňovať:

Samovoľné odčleňovanie ekonomickej sféry spoločnosti


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára