sobota 31. októbra 2015

Článok Rudolfa Steinera: Vodcovia a vedení

Bol pridaný preklad Steinerovho článku "Vodcovia a vedení".

Ak dnes čítame prieskumy verejnej mienky o tom, ktorý politik je najpopulárnejší, vidíme práve tento vzorec chovania: ľudia majú nesporne sklon k masovému nasledovaniu vodcov, na ktorých obdivujú viac ich osobnosť, ako ich myšlienky. Zároveň vieme, že myšlienky šírené vedúcimi politickými osobnosťami majú na ľudí vplyv, pokiaľ ich vezmú za svoje a konajú podľa nich. Pre blaho spoločnosti je dôležité, aby vodcovia spoločnosti ponúkali tvorivé idey smerujúce do budúcnosti, ktoré ak masy ľudí prijmú, stanú sa konštruktívnym podnetom pre ich konanie.

Idea sociálnej trojčlennosti je jednou z takých tvorivých ideí. Jej šírenie je potrebné aj napriek tomu, keď sa zdá, že pre masy nie je zaujímavá. Raz totiž príde doba, keď už masy nebudú viac starým vedúcim osobnostiam veriť a to bude príležitosťou, aby sa noví ľudia s novými myšlienkami chytili príležitosti a napomohli realizácii tejto idey.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára